A-Z Studenten Bestuurskunde

Exit monitor

Niet elke HvA-student maakt de opleiding af waaraan hij of zij is begonnen. Waarom? En (hoe) kunnen we voorkomen dat studenten tussentijds stoppen? Dat onderzoeken we met de Exit Monitor.

In de Exit Monitor vragen we studenten die tussentijds met hun opleiding stoppen naar de reden hiervan. Hebben ze een verkeerde studie gekozen? Heeft hun keuze te maken met de inhoud of organisatie van hun opleiding of stoppen ze om persoonlijke redenen? Ook vragen we of ze iemand van de HvA hebben gesproken over hun keuze én wat ze na hun opleiding gaan doen.

Antwoorden, en dan?

Als voldoende studenten de Exit Monitor invullen, kunnen opleidingen en faculteiten met deze informatie aan de slag om het onderwijs te verbeteren. Zo kunnen uitvalredenen bijvoorbeeld aanleiding zijn tot herziening van studieonderdelen of (de samenhang in) het totale opleidingsprogramma. Of tot aanpassing in begeleiding van studenten. Dit met als belangrijkste doel om studie-uitval voor onze studenten én voor de opleidingen te verlagen.

Invullen?

Als je tussentijds stopt met je opleiding, kan je op twee manieren uitgenodigd worden de Exit Monitor in te vullen. Schrijf je je uit in Studielink, dan kan je de korte vragenlijst direct in Studielink invullen. Schrijf je je niet zelf uit, maar doe je ook geen verzoek tot herschrijving, dan ontvang je uiterlijk november nadat je bent gestopt een e-mail met de enquête.

Kwaliteit van ons onderwijs

De HvA streeft ernaar dat haar studenten (en alumni) tevreden zijn over de kwaliteit van het onderwijs, dat zij hun opleiding in de daarvoor gestelde tijd doorlopen en dat zij snel en op niveau hun plaats op de arbeidsmarkt innemen. We toetsen de kwaliteit van ons onderwijs op drie onderdelen: studenttevredenheid, studiesucces (inclusief studie-uitval) en de aansluiting van alumni met de arbeidsmarkt. Hiermee krijgen we inzicht in de stand van zaken én aanknopingspunten om ons onderwijs te verbeteren.

Vragen?

Stuur een e-mail naar de afdeling 'Institutional Research'. Zij beantwoorden je vragen met plezier.

Gepubliceerd door  Institutional Research 16 december 2019