A-Z Studenten Bedrijfskunde

Mijn werkgever betaalt

Factuur aanvragen en betalen

Als je werkgever het collegegeld betaalt, wil deze vaak een factuur op naam van het bedrijf. Deze factuur vraag je aan via het Digitaal Servicepunt. Ook voor de werkgever geldt een uiterste betaaldatum van 1 september.

Je bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de factuur door je werkgever. Herinneringen om je betaling te regelen ontvang je zelf, deze gaan dus niet naar je werkgever.

De HvA is mijn werkgever

Is de HvA je werkgever, en ga je een HvA-opleiding volgen? In dat geval verloopt de betaling van het collegegeld als volgt:

 • vraag een factuur van het collegegeld aan via het Digitaal Servicepunt
 • vraag een voorschot van het collegegeld aan in het DSPM.
 • vul de kostenplaats van je afdeling in (weet je deze niet, vraag deze dan na bij je leidinggevende)
 • voeg de factuur toe ter onderbouwing van de hoogte van het voorschot
 • je ontvangt binnen 10 werkdagen het voorschot op je rekening
 • maak vervolgens het ontvangen voorschot vóór 1 september over naar:

  rekeningnr. NL76DEUT0428955428 van de Deutsche Bank
  ten name van Stichting Hogeschool van Amsterdam
  onder vermelding van je studentnummer en achternaam

 • verreken het voorschot met je uiteindelijke declaratie. Gebruik hiervoor weer het DSPM.
 • is de betaling het laatste dat je moet regelen voor je (her)inschrijving? Controleer dan de volgende dag in Studielink je 'Mijn to do lijst' en je inschrijfstatus.
Gepubliceerd door  Administratief Centrum 3 augustus 2020