A-Z Studenten

Veelgestelde vragen

Hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen over dyslexie en aanvraag extra toetstijd / grotere toetsformulieren.

Als je dyslexie hebt, regel je de aanvraag op MijnHvA (dit kan alléén met een HvA-ID).

Als je een andere functiebeperking hebt, bespreek je dit met de studentendecaan.

In de verklaring moet staan dat er sprake is van dyslexie. Verder moet de verklaring ondertekend zijn door een GZ-psycholoog of orthopedagoog en gebaseerd zijn op een diagnostisch onderzoek. Een dyslexiepasje van een voorgaande opleiding is dus niet voldoende.

25% verlenging van de standaardduur van de toets tijdens je hele opleiding.

Zodra je gestart bent met je opleiding. De extra toetstijd/grotere formulieren gelden voor de duur van die opleiding.

Je moet een nieuwe aanvraag indienen als je een andere opleiding gaat doen, of als je een minor bij een andere opleiding gaat doen.

Dit verschilt per opleiding. Daarom is het belangrijk direct bij de start van je opleiding de aanvraag in te dienen.

Dan bespreek je wat je nodig hebt met de studentendecaan.

Ook dan bespreek je wat je nodig hebt met de studentendecaan.

Bij dyslexie en andere vormen van functiebeperking waarvoor je extra toetstijd kreeg op je voorgaande opleiding of examens hoef je vooraf niets te regelen. De extra toetstijd zit al in de selectie ingebouwd.

Had je tot nu toe geen aanpassingen nodig, dan kun je gewoon naar de selectie gaan. Kijk van te voren naar het programma om verrassingen te voorkomen.

Kijk voor meer informatie op Studeren met een functiebeperking.

Voor bepaalde functiebeperkingen kan het nodig zijn dat de vorm van de selectie aangepast wordt of dat er een voorziening getroffen wordt.

Bij dyslexie en andere vormen van functiebeperking waarvoor je extra toetstijd kreeg op je voorgaande opleiding of examens hoef je vooraf niets te regelen. De extra toetstijd zit al in de selectie ingebouwd.

Heb je een functiebeperking waardoor je de selectie in de aangeboden vorm niet kunt maken? Neem dan contact op met de studentendecaan van de opleiding. De studentendecaan adviseert de opleiding over eventuele aanpassingen.

Voorbeeld: je bent slechthorend en wilt een tolk meenemen. Of: vanwege een spierziekte kun jij je handen niet goed gebruiken en heb je een laptop nodig.

Had je tot nu toe geen aanpassingen nodig, dan kun je gewoon naar de selectie gaan. Kijk van te voren naar het programma om verrassingen te voorkomen.

Kijk voor meer informatie op Studeren met een functiebeperking.

Er is standaard verlenging van toetstijd bij de studiekeuzecheck. Let op: bij de studiekeuzecheck hoef je geen dyslexie-verklaring te laten zien, maar als je de opleiding gaat volgen vanaf 1 september, heb je wél een geldige dyslexie-verklaring nodig.

Stel je vraag liefst tenminste een week voor de datum van de studiekeuzecheck via het Digitaal Servicepunt. Zoek de opleiding van jouw keuze op, geef een korte omschrijving van jouw functiebeperking en zet er eventueel bij wat er volgens jou nodig is om goed mee te kunnen doen aan de studiekeuzecheck. Een medewerker van de opleiding neemt vervolgens contact met je op.

Wil je om privacy-redenen liever niet omschrijven wat jouw functiebeperking precies inhoudt, laat de omschrijving dan weg en vraag of een studentendecaan contact met je kan opnemen in verband met een functiebeperking.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 23 april 2021