Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten

Externe minor

Een minor bij een andere hbo-instelling of universiteit volgen in Nederland of in het buitenland? Dat kan!

Wil je per september 2020 een minor in het buitenland volgen? Dan adviseren we je om nog even te wachten met het boeken van je reis en het regelen van huisvesting. Gaat de minor namelijk onverhoopt niet door vanwege het coronavirus dan komen deze kosten voor je eigen rekening.
Meld je ook bij een Nederlandse minor aan voor het geval een internationale minor niet doorgaat.

Wanneer kan ik een minor volgen bij een andere instelling?

 • als je voldoet aan de aanmeldvoorwaarden van de HvA;
 • als je voldoet aan de aanmeldvoorwaarden van de andere instelling;
 • als wat je wilt praktisch uitvoerbaar is. Een minor bij een andere instelling sluit vaak organisatorisch en roostertechnisch niet (goed) aan bij de organisatie van de HvA.

Elke instelling heeft haar eigen inschrijfperiode(s).

Alle HvA-opleidingen hebben een minorruimte van 30 EC. Je kunt de minorruimte vullen met één of meerdere minoren of minormodules.

De Universiteit van Amsterdam biedt een aantal minoren aan die ook toegankelijk zijn voor hbo-studenten.

Kijk op de website van de UvA voor:

Een minor volgen bij de UvA?

 • Neem zelf contact op met de UvA over de mogelijkheden;
 • Vraag toestemming aan de examencommissie van jouw opleiding en stuur de beschrijving en instapvoorwaarden van de betreffende minor mee. Zie de aanmeldvoorwaarden van de HvA.
 • Schrijf je in voor de minor bij de UvA;
 • Laat je minor registreren in SIS na het behalen van de UvA-minor. Zie de uitklaptekst 'Praktische zaken: hoe kan ik mijn behaalde cijfer laten registreren in SIS?

Een minor volgen via Kiesopmaat.nl

Kies Op Maat is een online platform waar alle studenten aan het hoger onderwijs in Nederland minoren kunnen bekijken en kiezen van de andere deelnemende instellingen.

Een minor volgen via Kies op Maat?

 • De aanmeldperiode kan eerder of later zijn dan bij de HvA;
 • Ben je een deeltijdstudent die een voltijdminor wilt volgen? Houd er dan rekening mee dat je in sommige gevallen bij de gastinstelling het verschil tussen deeltijds- en voltijdscollegegeld zelf moet betalen. Vraag de gastinstelling vooraf naar hun voorwaarden;
 • Meld je aan voor een minor via Kies op Maat en download de leerovereenkomst;
 • Stuur de leerovereenkomst ter goedkeuring op naar de examencommissie van jouw opleiding. Zie de aanmeldvoorwaarden van de HvA;
 • Stuur de goedgekeurde leerovereenkomst naar de instelling van de minor;
 • Volg de instructies van de andere instelling;
 • Je moet ingeschreven staan bij de HvA (eerste inschrijving) tijdens de minorperiode.
 • Laat je minor registreren in SIS na het behalen van Kies op Maat-minor. Zie het uitklaptekst 'Praktische zaken: hoe kan ik mijn behaalde cijfer laten registreren in SIS?

Zie het overzicht met instellingen die deelnemen aan Kies op Maat.
Meer informatie over landelijk aangeboden minoren vind je op de website van Kies op Maat.

Een minor volgen die niet op Kies op Maat staat?

Wanneer je geen geschikte minor kunt vinden op de website van Kies op Maat, dan kun je zelf een minor zoeken bij de Nederlandse hbo-instellingen of universiteiten.

Let op:

 • Er gelden andere procedures dan bij Kies op Maat. Vraag de gastinstelling naar de procedure;
 • Je moet eventuele kosten van de minor zelf betalen. Vraag de gastinstelling vooraf naar de kosten;
 • Vraag toestemming aan de examencommissie van jouw opleiding en stuur de beschrijving en instapvoorwaarden van de betreffende minor mee. Zie de aanmeldvoorwaarden van de HvA.
 • Het advies is om naast je inschrijving bij de gastinstelling ook ingeschreven te blijven bij de HvA. Uitschrijving voor het minorsemester kan gevolgen hebben voor je studiefinanciering en studenten OV als je aanmelding bij de gastinstelling je geen recht op studiefinanciering geeft. Dat kan je navragen bij de gastinstelling. Hiernaast is het bij de HvA vaak niet mogelijk tussentijds in te schrijven als je de tweede helft van het studiejaar je opleiding bij de HvA wilt voortzetten. Informeer hier naar voor je je keuze maakt.

Je kunt een minor in het buitenland volgen. De International Offices van de faculteiten hebben hun eigen uitwisselingsprogramma's en samenwerkingsverbanden met verschillende buitenlandse hoger onderwijsinstellingen en stage-instellingen.

Let op: voor een minor in het buitenland geldt vaak een andere inschrijfperiode. In verband met de aanmeldingsdeadlines van de partnerinstellingen sluit deze in de meeste gevallen al in de eerste maand van het semester. De exacte data kun je opvragen bij het International Office van jouw opleiding.

Heb je vragen over studeren in het buitenland? Neem contact op met het International Office van jouw opleiding.

Praktische zaken

Wettelijk gezien is het mogelijk je zonder problemen voor vier opleidingen tegelijk in te schrijven per collegejaar via Studielink, mits je uiteraard aan de voorwaarden van de studie voldoet. Je kunt je naast je inschrijving bij de HvA (dit dient je eerste inschrijving te zijn!) dus ook zonder problemen inschrijven bij bijvoorbeeld Hogeschool Utrecht om deel te nemen aan de minor. Je hoeft je niet weer uit te schrijven bij de HvA.

Je dient je alleen in te schrijven bij een andere instelling wanneer die instelling hierom vraagt, anders niet.

Vanwege het coronavirus kun je nu niet bij je eigen faculteit langsgaan met je originele certificaat/cijferlijst om je cijfer te laten registreren in SIS. Volg de instructies van jouw faculteit/opleiding.
Bewaar het originele document goed. Als de HvA daarom vraagt dien je deze alsnog fysiek te kunnen tonen als de coronamaatregelen niet meer gelden.


Je bent een student van een opleiding bij:

Faculteit Gezondheid:

Hoe je het cijfer van een behaalde minor kan laten registreren vind je op de webpagina minoren Examencommissie Gezondheid

Faculteit Maatschappij en Recht:

Stuur een gescande kopie van je behaalde certificaat naar de examencommissie van jouw opleiding.

Faculteit Business en Economie:

Stuur een gescande kopie van je behaalde certificaat naar de cijferadministratie van jouw opleiding.

Faculteit Onderwijs en Opvoeding:

Stuur een gescande kopie van je behaalde certificaat naar de examencommissie van jouw opleiding.

Faculteit Techniek:

Upload een digitale kopie van jouw gewaarmerkte cijferlijst/certificaat via het Digitaal Servicepunt. Kies voor ‘Ik heb een vraag of melding’, kies vervolgens voor ‘Minor’ en doorloop de stappen. De SIS medewerkers van het Onderwijsbureau zullen jouw resultaten verwerken in SIS.

Een andere faculteit:

Stuur een gescande kopie van je behaalde certificaat naar de cijferadministratie van jouw opleiding.

Wanneer je een externe minor hebt behaald krijg je een gewaarmerkte cijferlijst (minorcertificaat) van de instelling waar je de minor hebt gevolgd.

Niet-HvA-studenten krijgen een gewaarmerkte cijferlijst (minorcertificaat) van de HvA zodra de minor is behaald.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 24 juni 2020