Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten

Honours minoren

Wil je het beste uit jezelf halen en kun je meer dan het reguliere onderwijsprogramma toelaat? Kies dan een honours minor.

Belangrijk onderscheid ten aanzien van reguliere minoren is dat studenten een selectieproces doorgaan om toegelaten te worden tot een honours minor. Deze selectie verschilt uiteraard per minor, maar is altijd gekoppeld aan de profielkenmerken van een honours student.

Kijk voor de instapeisen bij de betreffende minor. Je beschikt tenminste over de volgende profielkenmerken:

  1. Vakmanschap: je bent actief geïnteresseerd in en betrokken bij actuele complexe gebeurtenissen in het beroep.
  2. Gedrevenheid: je bent nieuwsgierig, initiatiefrijk, volhardend en streeft naar het beste resultaat.
  3. Innovatief vermogen: je bent in staat vernieuwende ideeën uit te werken tot concrete voorstellen voor innovatie.
  4. Interdisciplinair samenwerken: je brengt expertise in en identificeert samenhang met andere terreinen.
  5. Reflectief vermogen: je stuurt zelfstandig op de eigen leervragen en die van de professionele omgeving.

Honours minoren kunnen onderdeel zijn van een honoursprogramma. Voor informatie over het gehele honoursprogramma verwijzen wij naar www.excellentieprogramma.hva.nl of naar de dlwo van de betreffende faculteit.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 9 maart 2020