Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten

Aanmeldvoorwaarden minor

Aanmelden voor een minor? Dat kan wanneer je aan aanmeldvoorwaarden voldoet.

Aanmeldvoorwaarden

Bij de start van de minor:

 • ben je derde- of vierdejaarsstudent;
 • heb je je propedeuse behaald (of ben je vrijgesteld);
 • heb je minimaal 40 studiepunten 1 in de hoofdfase behaald;
 • voldoe je aan de toelatingseisen / aanvullende voorwaarden van de minor, die in de minorbeschrijving staan;
 • heb je toestemming van de examencommissie.

(1 Bij sommige opleidingen of bij verkorte opleidingstrajecten kan het aantal studiepunten afwijken. Kijk in de OER van jouw opleiding voor het correcte aantal studiepunten.)

Automatisch toestemming

In de minorbeschrijving of op de DLWO of MijnHvA van jouw opleiding bij de examencommissie staat of je al dan niet automatisch toestemming hebt voor een minor. Zie het volgende schema:

Opleiding(en) Actie
Faculteit Business en Economie Kijk in de toelatingsmatrix of je automatisch toestemming hebt.
MIC Kijk in het overzicht of je automatische toestemming hebt.
CO Kijk in het overzicht of je automatische toestemming hebt.
Toegepaste Psychologie Kijk op de website of je automatisch toestemming hebt.


Schriftelijk toestemming vragen

Heb je geen automatische toestemming, vraag dan schriftelijk toestemming aan de examencommissie van jouw opleiding.

Ben je student van een opleiding bij Faculteit Business en Economie?

Vraag dan toestemming via het digitaal servicepunt:

 • download het toestemmingsformulier;
 • stuur het toestemmingsformulier met de gevraagde documenten mee. Wil je een minor buiten de HvA via Kies op Maat volgen? Stuur dan ook de leerovereenkomst op naar de examencommissie;
 • regel de toestemming vóór de inschrijfperiode van de minor; houd rekening met uiterlijk zes weken verwerkingstijd.

Ben je student van de opleiding HBO-ICT?

Voor alle eigen minoren van de opleiding HBO-ICT hoef je geen toestemming aan te vragen bij de examencommissie. Voor alle overige HvA-minoren en externe minoren wel, met uitzondering van reeds goedgekeurde minoren. De reeds goedgekeurde minoren en informatie over het indienen van een verzoek vind je op de AZ-pagina van de examencommissie HBO-ICT.

Ben je student van de opleiding Built Environment?

Inhoudelijke verzoeken voor het volgen van een minor kunnen gestuurd worden naar Kitty van Zeggeren, minorcoordinatiebe@hva.nl. Je keuze dient onderbouwd te worden met een motivatiebrief.

In geval je verzoek het volgen van een minor bij niet voldoende behaalde studiepunten of wijziging van de volgorde van semesters betreft kun je direct contact opnemen met de examencommissie van de faculteit Techniek .

Ben je student van de opleiding Sport, Management en Ondernemen of International Sports, Management and Business (ISMB)?

Volg dan onderstaande stappen:

 • ga in de AZ-lijst van jouw opleiding naar ‘Examencommissie’ en download daar het toestemmingsformulier;
 • mail het toestemmingsformulier met de gevraagde documenten naar de examencommissie. Wil je een minor buiten de HvA via Kies op Maat volgen? Stuur dan ook de leerovereenkomst op naar de examencommissie;
 • regel de toestemming vóór de inschrijfperiode van de minor; houd rekening met uiterlijk zes weken verwerkingstijd.

Ben je student van een andere opleiding of andere faculteit?

Volg dan onderstaande stappen:

 • download het toestemmingsformulier;
 • zoek op de DLWO of MijnHvA van jouw opleiding de contactgegevens van de examencommissie;
 • mail het toestemmingsformulier met de gevraagde documenten naar de examencommissie. Wil je een minor buiten de HvA via Kies op Maat volgen? Stuur dan ook de leerovereenkomst op naar de examencommissie;
 • regel de toestemming vóór de inschrijfperiode van de minor; houd rekening met uiterlijk zes weken verwerkingstijd.

Let op! Ook al heb je toestemming van je eigen examencommissie, dan kan de minoraanbieder, zowel binnen als buiten de HvA, je alsnog weigeren als je niet voldoet aan de punteneis en inhoudelijke toelatingseisen van de minor. Deze toetsing kan zelfs rond de start van de minor plaatsvinden.

 • aanmelden en afmelden via SIS kan alleen tijdens de inschrijfperiode;
 • Nog geen toestemming van de examencommissie? Schrijf je dan al wel in via SIS om te voorkomen dat de inschrijfperiode verstrijkt;
 • Mag je een minor niet volgen van de examencommissie? Schrijf je dan uit via SIS;
 • Let goed op welke aanvullende procedures en bijzonderheden gelden voor jouw opleiding of faculteit;
 • Een minor start bij een minimaal aantal inschrijvingen. Na sluiting van de inschrijftermijn wordt bepaald of een minor doorgaat. Als de minor niet doorgaat, krijg je de kans je voor een andere minor in te schrijven.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 5 oktober 2020