A-Z Studenten

Nationale Studenten Enquête (NSE)

Bouw mee aan je eigen opleiding!

Welk cijfer geef jij jouw opleiding? Wat vind je van je docenten, de inhoud van je opleiding en de manier van toetsen en beoordelen? De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een jaarlijks grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. De periode waarin de NSE kan worden ingevuld is meestal van januari t/m maart.

Hoe scoort jouw opleiding?

Nieuwsgierig hoe jij en je medestudenten jouw opleiding beoordelen? Bekijk het opleidingenoverzicht met de scores van HvA-opleidingen .

Samen aan de slag

De NSE levert de HvA belangrijke en betrouwbare informatie op over zaken waar jij en je medestudenten wel of niet tevreden over zijn. Op basis van deze informatie kan ook jouw opleiding, waar nodig, het onderwijs verder verbeteren. Nu alle NSE-resultaten bekend zijn, gaan opleidingen met studenten (mogelijk ook met jou!) en docenten in gesprek over deze resultaten: wat betekenen deze precies? Op welke manier kunnen we het onderwijs samen verbeteren, en wanneer? Want eigentijds en flexibel onderwijs en onderzoek, daar doen we het voor.

Waarom is de NSE belangrijk?

  • Verbeter de kwaliteit van jouw onderwijs
    Alleen als jij feedback geeft over wat in het onderwijs goed gaat en wat verbeterd kan worden, kunnen wij de kwaliteit van het onderwijs verder verbeteren. Eigentijds en flexibel onderwijs in een rijke leeromgeving, nu én in de toekomst. Daar doen we het voor!
  • Help aankomende studenten
    Als je de enquête invult, help je aankomende studenten een studie te kiezen die het beste bij hen past en bouw je mee aan jouw opleiding. Want iedereen die een opleiding wil gaan volgen, is benieuwd naar de ervaring van anderen.

Vragenlijst

De vragenlijst bestaat uit een korte kernvragenlijst van acht vraagblokken. Naast de vaste kernvragenlijst die voor alle onderwijsinstellingen gelijk is, heeft de HvA vragen rondom de volgende onderwerpen laten toevoegen:
• Afstandsonderwijs
• Gelijke behandeling
• Reflectie
• Flexibiliteit studieprogramma
• Praktijkgericht onderzoek
• Uitdaging en inzet

Het duurt maximaal 15 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Anonimiteit

Jouw privacy is enorm belangrijk. Daarom is de NSE zo georganiseerd dat je privacy gegarandeerd is. De resultaten worden verwerkt tot geanonimiseerde databestanden en zo gepresenteerd dat ze niet herleidbaar zijn naar jou als individu. Lees meer hierover op de website van Studiekeuze123.

Meer informatie?

De Nationale Studenten Enquête wordt uitgevoerd door Studiekeuze123. Heb je vragen over deze enquête bij de HvA? Stuur een e-mail naar Puck Wijker.

Gepubliceerd door  Institutional Research 3 juni 2022