Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten

Ventilatie in de HvA-gebouwen

In de media is veel te doen over eventuele verspreiding van covid-19 via ventilatiesystemen. Hoe zit dat precies en welke maatregelen zijn genomen binnen de gebouwen van de HvA?

Op 28 juli heeft het RIVM haar advies ten aanzien van ventilatie aangescherpt. Voor de gebouwen van de HvA is gekeken of dat advies nog extra gevolgen heeft voor een veilige studie- en werkomgeving.

Recirculatie van binnenlucht

Allereerst wat achtergrondinformatie.

Bij ventilatie in relatie tot corona spelen twee elementen een rol:

  1. de recirculatie van binnenlucht zonder verse lucht van buiten en
  2. hele kleine deeltjes, de aerosolen.

Het RIVM maakt onderscheid tussen recirculatie van ruimte naar ruimte - waarbij de lucht een langere weg aflegt - en recirculatie die een korte afstand aflegt en direct van persoon naar persoon loopt. Mobiele airco’s en tafelventilatoren worden bijvoorbeeld afgeraden, als deze een luchtstroom van de ene persoon rechtstreeks naar een ander veroorzaakt.

Centrale recirculatie

In de HvA-gebouwen is in een eerder stadium al gekozen voor het uitzetten van centrale recirculatie van de luchtbehandeling op gebouwniveau. Er zijn echter ook gebouwen met recirculatie op ruimteniveau. Dit levert in combinatie met goede ventilatie en bij juiste afzuiging van de lucht geen risico op. (Met goede ventilatie bedoelen we de aanvoer van voldoende schone buitenlucht volgens de nu geldende wet en -regelgeving.) Aerosolen, deeltjes die het virus kunnen bevatten, worden bij goede ventilatie voldoende afgevoerd en leveren zo geen extra risico. We hebben dit voor elke ruimte in kaart gebracht. Daar waar een systeem wel een risico oplevert, is het uitgezet.

Aanpassingen wijze van ventileren

Als er nieuwe inzichten worden verkregen over de mogelijke verspreiding via ventilatiesystemen, dan kan dit aanleiding zijn om de wijze van ventileren aan te passen. Dat is bijvoorbeeld al gebeurd in CO2-gestuurde ruimtes, waarbij de ventilatie afhankelijk is van de aanwezigheid van het aantal mensen en daarop actief reageert. Die ruimtes worden nu vooraf al van voldoende luchtverversing voorzien. We houden dit goed in de gaten en handelen daar waar nodig!

Ruimtes die niet voldoen aan de richtlijnen

Er zijn ruimtes die niet voldoen aan de RIVM-richtlijnen. In dat geval is het gebruik aangepast.. Zo hebben we bijvoorbeeld de ruimte buiten gebruik gesteld of alleen voor één persoon toegankelijk gemaakt. Deze informatie is altijd aan de buitenzijde van de ruimte aangegeven.

Voldoet de ventilatie in mijn gebouw aan de RIVM-richtlijnen?

Eerst weer even wat achtergrondinformatie.

Ventileren is het voortdurend (24 uur per dag) verversen van lucht. De buitenlucht vervangt telkens (een deel van) de binnenlucht die vervuild is door vocht, gassen, en eventuele ziekteverwekkers. Ventileren is mogelijk via natuurlijke ventilatie (bijvoorbeeld roosters of kieren) of via mechanische ventilatie (ventilatiesysteem).

Hieronder vind je een overzicht van de ventilatie per HvA-gebouw.

Voor bijna alle gebouwen van de HvA (BPH, TTH, KSH, KMH, WBH, MLH, DMH, FMB) geldt dat de ruimtes voorzien zijn van ventilatie. Die ventilatiesystemen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Per ruimte is beoordeeld of er voldoende ventilatie is. Waar nodig zijn er aanpassingen gedaan.

Mechanische ventilatie

Als er mechanische ventilatie aanwezig is, is het niet nodig om deuren open te zetten.

Er zijn ruimtes waar gedeeltelijke recirculatie aanwezig is voor de klimaatbehandeling (koude lucht bijvoorbeeld). Waar dit - in combinatie met een ventilatiesysteem dat verse lucht aanvoert van buiten - veilig in gebruik is, staat deze nog aan. Waar dat niet zo is, is de recirculatie uitgezet of beperkt. Dat kan betekenen dat het warmer of kouder wordt op een locatie dan gebruikelijk. De temperatuur zegt dus niets over de ventilatie. Alle locaties, zowel kantoor als onderwijslocaties, zijn bekeken. Bij de entree van de ruimte staat aangegeven hoeveel mensen in een ruimte aanwezig mogen zijn als de ventilatie van verse buitenlucht beperkt is. Dit aantal is door de anderhalve meter afstand vaak veel minder dan noodzakelijk is in het kader van ventilatie. Als je je houdt aan dit maximum is de ventilatie in de ruimte goed en vormt het geen risico.

Natuurlijke ventilatie

Als je alleen in een ruimte zit is dat geen enkel probleem. Als je met meer personen in een ruimte zonder mechanische ventilatie werkt, dan moet er geregeld extra buitenlucht worden toegevoerd door ramen en deuren open te zetten. Dat is bij de ingang van de ruimte aangegeven. Het RIVM geeft aan: regelmatig ramen en deuren iedere 1-2 uur tegen elkaar open te zetten gedurende 10-15 minuten. Dit geldt zowel voor warme als koude perioden.

Bij de Leeuwenburg zijn nagenoeg alle ruimtes voorzien van goede ventilatie. Het systeem werkt deels met recirculatie uit de ruimte zelf. De afzuiging bevindt zich boven in de ruimte, waardoor kleine deeltjes die mogelijk virus bevatten voldoende worden afgevoerd. Dit is door een hoger veiligheidskundige (HVK) beoordeeld en veilig bevonden. De ventilatie en toevoer van lucht voldoen aan de richtlijnen van RIVM. Door de lage bezetting in onze panden wordt de norm in werk- en leeromgeving gehaald. De ruimtes waar gedeeltelijke recirculatie plaatsvindt zijn in maart en april preventief gecontroleerd. Alle ventilatie-units zijn gereinigd. Filters van luchtbehandelingssystemen zijn vervangen of extra gecontroleerd op de goede werking.

Een aantal ruimtes kan niet gebruikt worden, omdat hier luchttoevoer uit de naastgelegen ruimte komt. Deze informatie vind je bij de ruimte zelf.

In het NTH vindt in alle ruimtes mechanische ventilatie plaats. Op dit moment worden de laatste werkzaamheden verricht aan de klimaatinstallatie in verband met een verbouwing. In het project vindt controle van de installaties plaats. Bij het in gebruik nemen van het pand is de ventilatie voor alle ruimtes in orde is en voldoet het aan veilig gebruik.

Vragen over ventilatie in het algemeen of in een specifieke ruimte in een gebouw?

Wil je meer weten over ventilatie en klimaat dan kun je terecht bij de Servicedesk FS, servicedesk-fs@hva.nl.

Gepubliceerd door  Facility Services 21 augustus 2020