A-Z Studenten

Studie in het buitenland

Stappenplan

Het volgen van vakken bij een partnerinstituut is de ideale manier om een deel van je studie in het buitenland te volgen.

Wil je in het buitenland studeren? Kijk op MijnHvA van jouw opleiding aan welke voorwaarden je moet voldoen, zoals voldoende studiepunten behaald hebben.

 • Bezoek de jaarlijkse minorenmarkt
 • Lees de ervaringen van studenten op Share My Story.
 • Lees blogs van studenten op de MijnHvA pagina van jouw opleiding.
 • Bezoek de wilweg.nl website.
 • Zorg dat je langs gaat bij de coördinator internationalisering van jouw opleiding
 • bekijk ook de checklist

Stel jezelf de volgende vragen:

 • Naar welk land gaat je voorkeur uit en waarom?
 • Hoe is de financiële kant van jouw buitenlandverblijf; hoeveel mag het kosten?
 • In welke periode wil je naar het buitenland? Niet alle partnerinstellingen hanteren dezelfde jaarindeling als de HvA.

Bekijk het document ‘minor in het buitenland’ en stel een top 2 of 3 samen van minoren of vakkenpakket (niet alle partners bieden een minor aan). Let op: per partner zijn er er maar enkele plekken beschikbaar.

Tip: Begin op tijd. Het hele proces kan een jaar duren.

Bespreek met de coördinator internationalisering van jouw opleiding de inhoudelijk gekozen top 2 of 3. Met deze persoon bespreek je jouw persoonlijke motivatie. Ook zorg je dat je een inhoudelijk plan maakt die je kunt bespreken. Elke opleiding hanteert haar eigen procedures en deadlines. Kijk op de MijnHvA pagina van jouw opleiding voor meer informatie.

Indien je coördinator internationalisering van jouw opleiding akkoord is en je voldoet aan de voorwaarden, geef je je top 2 of 3 door aan de coördinator internationalisering.

Dat doe je door de volgende documenten aan te leveren:

 • Top 2 of 3 van gekozen minoren of vakken
 • Bewijs waaruit het niveau van je Engels blijkt (bv. test zelfstudie programma Engels)
 • Eigen motivatiebrief in het Engels (max. 1 A4-tje)
 • Curriculum vitae in het Engels.

Deadline: 15 maart 2022 voor semester 1 en 2. Bij een late aanmelding kan er enkel nog naar overgebleven mogelijkheden gekeken worden. Een beurs is dan bijna uitgesloten.

Het international office wijst uiteindelijk de beschikbare plekken toe en geeft aan je door welke minor je kan volgen.

Vervolgens nomineert het international office je bij de partnerinstelling. Na de nominatie neemt de partnerinstelling jouw ‘application’ in behandeling.

Je ontvangt een ‘letter of acceptance’ na goedkeuring van jouw aanmelding.

Let op: dit kan ook een email zijn waarin je welkom wordt geheten.

Toestemming vragen aan examencommissie

Vraag na toewijzing van een plek toestemming aan de examencommissie van jouw opleiding voor de minor die je wilt volgen. Doe dit direct na toewijzing: examencommissies komen eens in de 3 weken bij elkaar.

Voor een stage binnen Europa kan je de Erasmus+ beurs aanvragen. Buiten kan je de Holland Scholarship aanvragen. Bekijk het overzicht van de Beurzen om erachter te kunnen komen wat jouw mogelijkheden zijn.

Aangezien er deadlines verbonden zijn aan de beurzen, moet je altijd zorgen dat je tijdig begint met rondkijken naar de beurzen. Mocht je een Erasmus+ beurs aan willen vragen, is het handig om een afspraak met het International Office voor het invullen van de documenten.

Let op: Het aanvragen van een beurs geeft geen garantie op de toekenning van een beurs. Bij overaanmeldingen wordt er geloot.

Huisvesting, verzekering, studiefinanciering en OV-vergoeding.

In geval van calamiteiten hier en het buitenland is het belangrijk dat we jou en het thuisfront kunnen bereiken. Lever het formulier uiterlijk 2 weken voor vertrek in het bij het International Office. Het noodformulier vind je in de rechterkolom van deze pagina.

Indien je een Erasmus+ beurs heb aangevraagd, kan het zijn dat je tijdens je uitwisseling vakken hebt moeten wijzigen. Deze (en eventueel andere wijzigingen) dien je door te geven. Informatie en de formulieren vind je op de pagina over Erasmus+.

Indien van toepassing: Lever het resterende beursformulier in binnen. Zorg dat je gekeken of dit voor een bepaalde deadline moet. Kijk of er nog andere (algemene) documenten zijn die je moet inleveren.

Bij terugkomst lever je een verslag in van jouw buitenland ervaring. Deze dien je in te leveren omdat wij het belangrijk vinden toekomstige studenten op hun buitenland minor voor te kunnen bereiden. Je ervaring delen wij op Share my story, het platform van de faculteit Maatschappij en Recht. Meer informatie hierover ontvang je via de coördinator internationalisering van jouw opleiding of via het international office.

Als laatste is het handig om te weten dat het soms enige tijd kan duren voordat jouw minor is verwerkt in SIS. Aangezien de verwerking anders gaat dan bij onderwijs dat je volgt aan de HvA, kan hier meer tijd overheen gaan.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 20 januari 2022