A-Z Studenten

Klachtenprocedure

De Hogeschool van Amsterdam hanteert een klachtenprocedure om ongewenst gedrag zo min mogelijk kans te geven. Het doel is om ongewenst gedrag zo snel mogelijk te stoppen.

Bespreken

Probeer eerst zelf tot een oplossing te komen door uit te spreken wat je dwars zit. Spreek de collega, leidinggevende of student aan op zijn of haar gedrag. Het kan zijn dat iemand niet doorheeft dat zijn of haar gedrag als ongewenst wordt ervaren. Een goed gesprek kan daarom bijdragen aan een oplossing.

Vertrouwenspersoon

Als je ongewenst gedrag ervaart op het werk kan je één van de vertrouwenspersonen inschakelen. Hier kan je praten over wat je is overkomen. Het doel van een gesprek met de vertrouwenspersoon is het vinden van een oplossing. Je kan hier alles vertellen, wat je bespreekt met de vertrouwenspersoon blijft tussen jullie. Als het niet is gelukt om direct tot een oplossing te komen, kan de vertrouwenspersoon je helpen bij de vervolgstappen die je kan nemen. Lees hier wie de vertrouwenspersonen zijn binnen de HvA.

Melding

Als het gesprek met de vertrouwenspersoon niet direct tot de gewenste uitkomst heeft geleid, kan hij of zij je doorverwijzen naar de ombudsman, de bedrijfsarts, HR of de klachtencommissie. Bij de klachtencommissie kan je melding doen van het ongewenste gedrag dat jij ervaart. De vertrouwenspersoon staat je hierin bij.

Klachtencommissie

Wanneer je melding hebt gedaan bij de klachtencommissie, wordt je klacht onderzocht. In de Regeling Ongewenst gedrag is omschreven hoe de klachtenbehandeling plaatsvindt, hoe de klachtencommissie eruit ziet, de termijn waarbinnen een klacht moet worden ingediend en de sancties die van toepassing zijn.

Uitspraak

Op basis van de uitspraak van de klachtencommissie neemt de directie maatregelen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat je geen ongewenst gedrag meer ervaart op het werk.

Bij ongewenst gedrag kan je een van de vertrouwenspersonen inschakelen. Bekijk hier wie de vertrouwenspersonen zijn binnen de HvA.

Gepubliceerd door  HR 28 januari 2022