A-Z Studenten

Ombudsman

De ombudsman is een onafhankelijk en neutraal persoon binnen de HvA, met wie je informeel en vertrouwelijk een klacht of probleem kunt bespreken, gerelateerd aan de HvA of een van de medewerkers.

De HvA spant zich in voor zo goed mogelijk onderwijs en een soepel verloop van de dagelijkse gang van zaken. Maar de hogeschool is een complexe organisatie. Ondanks alle regels en inzet kan het zijn dat er iets misloopt, of dat er fouten worden gemaakt. Om tot een oplossing te komen, leg je in eerste instantie je probleem voor aan de persoon met wie of de afdeling waarmee je een probleem hebt. Kom je er samen niet uit en is er geen andere persoon of instantie waar je terechtkunt, dan kun je contact opnemen met de ombudsman.

Iedere medewerker met een vast of tijdelijk dienstverband bij de HvA kan bij de ombudsman terecht. De ombudsman kan je helpen bij verschillende zaken. Voorwaarde is dat er geen andere wettelijke klacht-, bezwaar- of beroepsprocedure bestaat voor jouw klacht of probleem. Als je twijfelt waar je terechtkunt, neem dan contact op met de ombudsman om de kwestie te bespreken.

Privacy

Ieders privacy is gewaarborgd. De ombudsman heeft een geheimhoudingsplicht. Pas als je daarvoor toestemming geeft, kan de ombudsman een kwestie met anderen bespreken. In dat geval hebben ook die anderen een strikte geheimhoudingsplicht.

Je kunt bij de ombudsman terecht:

 • als je vindt dat een medewerker of instantie van de HvA je niet juist heeft behandeld;
 • als er sprake is van een verstoorde werkrelatie;
 • als een beslissing uitblijft doordat bijvoorbeeld het beoordelingsgesprek wordt uitgesteld;
 • als je vreest dat er een conflict kan ontstaan doordat de feitelijke situatie anders is dan de situatie zoals afgesproken;
 • als je denkt dat een regel of procedure niet goed wordt toegepast of uitgevoerd;
 • als je vermoedt dat er sprake is van structurele misstanden of knelpunten;
 • als je niet weet waar je met je vraag of probleem terechtkunt.

De ombudsman kan:

 • adviseren over de aanpak van een bepaalde kwestie, zonder daarbij zelf in actie te komen.
 • verwijzen naar de juiste instantie of vertellen over mogelijkheden binnen de organisatie;
 • proberen te bemiddelen om zo tot een oplossing te komen. Pas als je daarvoor toestemming geeft, kan de ombudsman een kwestie met anderen bespreken.
 • een formeel onderzoek instellen naar het probleem of de klacht. Op zo’n onderzoek volgt een uitspraak. Als de ombudsman op onregelmatigheden stuit, kan zij een aanbeveling doen om de gevolgen hiervan te voorkomen, te herstellen, of herhaling in de toekomst te voorkomen.

HvA BELEID

JAARVERSLAGEN

Gepubliceerd door  HR 16 mei 2022