A-Z Studenten

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

Als je tijdens een studie- of stagesituatie in aanraking komt met ongewenst gedrag, kun je terecht bij een vertrouwenspersoon van de HvA.

Wie zijn de vertrouwenspersonen voor studenten?

De HvA heeft de volgende vertrouwenspersonen voor studenten:

  • Cora Verkley
  • Jacqueline Pulles

Met vragen en klachten over ongewenst gedrag kun je terecht bij de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. Je kunt je verhaal kwijt en bespreekt wat je kunt doen. De vertrouwenspersoon zorgt voor een vertrouwelijke behandeling van je vraag of klacht, zoekt met jou naar een oplossing en staat je bij als het komt tot een formele klacht.

  • voorlichting over ongewenst gedrag;
  • zorg voor passende opvang als je een melding doet van ongewenst gedrag;
  • vertrouwelijke behandeling van de informatie;
  • zoeken naar een informele oplossing;
  • hulp bieden bij het indienen van een formele klacht en de formele afhandeling daarvan.

Gesprek aanvragen?

Wil je een gesprek met de vertrouwenspersoon aanvragen? Wij zijn er voor je. Ook bij twijfel, meld je. Stuur een e-mail of bel met:

Jacqueline Pulles
E: j.pulles@bezemerschubad.nl
T: 06 25241077

Cora Verkley
E: c.v.m.verkley@hva.nl
T: 06 21155591

Vanzelfsprekend wordt je verzoek voor een afspraak vertrouwelijk behandeld.

Vertrouwenspersonen zijn benoemd door het College van Bestuur en hebben een onafhankelijke positie bij de HvA. Voor vragen of opmerkingen over de vertrouwenspersonen voor studenten kun je je wenden tot het afdelingshoofd Studentenwelzijn van Studentenzaken Marjolijn Kaak.

Een paar voorbeelden van situaties waarmee je naar de vertrouwenspersonen kunt stappen:

Seksuele intimidatie

Er is sprake van seksuele intimidatie als je wordt geconfronteerd met gedrag of zaken van seksuele aard die je als ongewenst of bedreigend ervaart. Opmerkingen over uiterlijk, dubbelzinnige toespelingen en toenaderingspogingen zijn hier voorbeelden van.

Pesten

Pesten is het herhaaldelijk kwellen, treiteren en/of kwaadaardig plagen van een persoon.

Agressie en geweld

Onder agressie en geweld verstaan we voorvallen waarbij je psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen.

Discriminatie

Er is sprake van discriminatie als er beledigende uitspraken worden gedaan over jouw ras, afkomst, godsdienst, geslacht, levensovertuiging en/of seksuele geaardheid. Discriminatie kan zich ook uiten in de vorm van handelingen of besluiten die te maken hebben met de eerdergenoemde factoren.

De regeling ongewenst gedrag is een uitwerking van Artikel U-1 van de CAO voor het hoger beroepsonderwijs en maakt deel uit van het HvA Studentenstatuut. Meer lezen? Ga dan naar de website regeling ongewenst gedrag.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 12 april 2022