A-Z Studenten

FAQ

Op deze pagina vind je antwoord op de meestgestelde vragen over de Topsportregeling bij de HvA. Staat het antwoord op je vraag er niet tussen? Neem dan contact op met ons op via topsport@hva.nl. 

Het aanmelden van HvA topsporters bij de TAA loopt via diverse kanalen.

1. Je komt binnen via:

  • website en vult intakeformulier in.
  • telefoon of mail: de topsportcoördinator stuurt je een intakeformulier.
  • de Cruyff Academy (JCA). De JCA en TAA hebben direct overleg, je ontvangt een intakeformulier.
  • SLB’er of studentendecaan (als je al studeert bij de HvA).

2. De TAA kijkt of je een NOC*NSF status hebt.

  • Ja: er wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.
  • Nee: je kunt helaas geen gebruik maken van de topsportregeling bij de HvA.

Bij twijfel wordt advies gevraagd aan Stichting Topsport Amsterdam (STA)

  • indien positief advies: afspraak voor intakegesprek.
  • Indien negatief advies: wijzen op mogelijkheden bij opleidingen Johan Cruyff Academie, ALO .

3. Er volgt een intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek leggen we het HvA-topsportbeleid uit, inclusief verantwoordelijkheden van de HvA, sportorganisatie en topsporter.

4. De TAA stelt de HvA-topsportverklaring op (1 jaar geldig). Je wordt in contact gebracht met de opleiding, studentendecaan en evt. aanwezige studerende topsporters. Dit ter kennismaking en voor een eerste afstemming tussen studie en topsport.

DOWNLOAD INSTROOMMODEL TAA

Je komt in aanmerking voor ondersteuning als je voldoet aan de onderstaande criteria:

  • Je hebt een talent- of topsportstatus van NOC*NSF. Op de website van NOC*NSF vind je een overzicht van de statussen. Vraag bij jouw bond welke status je hebt.
  • Je hebt een topsportverklaring van de Stichting Topsport Amsterdam / CTO Amsterdam.

In principe krijg je geen vrijstelling. Echter kan je bij je studie bewijzen of je bepaalde competenties elders hebt behaald.

De TAA kan jou alleen helpen als je een verklaring krijgt van de bond dat je tegen een status aan zit vanwege bijvoorbeeld de overgang van Jong Oranje naar Oranje of je tijdelijk geen status hebt vanwege een blessure. Daarnaast geeft de TAA een tijdelijke project talent status als je internationaal actief bent en daar Nederland en de HvA vertegenwoordigd. Bijvoorbeeld bij een Europacup wedstrijd of een EK/ WK en jouw sport niet valt onder de NOC*NSF sporten.

Om aangemerkt te worden als HvA topsporter, gaan wij uit van de Topsport en Talent profielen van NOC*NSF en de Stichting Topsport Amsterdam. Daarin staat dat je een Talent of Topsportstatus dient te hebben van NOC*NSF. Dit betekent dat de sport bepaalt of je een talent/topsporter bent en niet het onderwijs.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 17 november 2022