Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten Amsterdam Fashion Institute

Onderwijsvisie

AMFI leidt studenten op tot de toekomstige 'leaders' in de modewereld.

In een uitdagend internationaal georiënteerd programma brengen we persoonlijke talenten op zo'n manier tot ontwikkeling dat je een gerichte keuze kunt maken voor jouw toekomstig beroep in de modeketen. De vermogens, kennis en vaardigheden die je in de opleiding verwerft, stellen je in staat als bevlogen professionals in je vak te opereren en er vernieuwende bijdragen aan te leveren.

Onderwijsvisie

  • In ons onderwijs leggen we een verbinding tussen creatief, technisch en commercieel denken en handelen.
  • Om je zelfstandig en conceptueel te leren denken is het onderwijs gebaseerd op het creatieve proces .
  • Om je in de toekomst een rol van betekenis in de modewereld te kunnen laten spelen, richten we het onderwijs niet alleen op de actuele beroepspraktijk van nu. Ook ontluikende trends en inspirerende opvattingen over de modewereld van morgen vind je terug in de opleiding.
  • Gezien de enorme variatie aan beroepen in de modewereld, willen we je leren je persoonlijke kwaliteiten in te zetten in verschillende situaties. Daarom is ons onderwijs in de eerste plaats gericht op de ontwikkeling van je persoonlijke talent.
  • Om je persoonlijke talent goed te kunnen ontwikkelen, is het belangrijk dat je zelf keuzes maakt. Maar om als professional in het modevak te kunnen werken, is een realistisch begrip en kennis van de beroepspraktijk nodig. Het onderwijs is daarom zodanig ingericht dat je vanaf de eerste dag te maken krijgt met de realiteit van de modeketen. Gedurende je opleiding zul je meer en meer in staat gesteld worden zelfstandige keuzes te maken en je individuele talent te ontplooien.


Creatieve Cyclus

Het onderwijs is gebaseerd op de creatieve cyclus. De creatieve cyclus is op te vatten als een cyclus die je altijd bij een creatief proces doorloopt en steeds terugkeert. Je herkent er de competenties oriënteren, beslissen, realiseren, presenteren en evalueren in. Vanaf het tweede jaar wordt de competentie organiseren hieraan toegevoegd.

De opleiding bestaat uit acht semesters. Het eerste semester, het basissemester, is voor alle studenten gelijk. De creatieve cyclus is heel duidelijk te herkennen. Elk semester maak je één of meerdere producten die kenmerkend zijn voor het modevak, bijvoorbeeld een inspiratieboek, ondernemingsplan of een collectie. Deze producten maak je aan de hand van opdrachten. Bij het uitvoeren van een opdracht doorloop je de creatieve cyclus.

Gepubliceerd door  AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 2 februari 2017