Hogeschool van Amsterdam

A-Z Studenten Accountancy

Minorenevaluaties FBE

Hoe wordt de kwaliteit van minoren geëvalueerd en geborgd?

Na afloop van elke minor krijgt de student de kans een oordeel te geven over allerlei kwaliteitsaspecten. De minorcoördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze evaluatie. Na ieder semester ontvangt de minorcoördinator een specifieke rapportage van zijn/haar eigen minor aangevuld met antwoorden op open vragen. Hiermee kan de minorcoördinator de kwaliteit van de minor verbeteren. De evaluatierapportage is op te vragen bij de minorcoördinator.

Onze faculteit heeft de verantwoordelijkheid voor een groot aantal minoren waaruit studenten binnen en buiten onze faculteit kunnen kiezen. We volgen de kwaliteit van deze minoren in de loop van de jaren en vergelijken deze ook met elkaar. Op deze wijze houdt de faculteit voor haar gehele minorportfolio een vinger aan de pols. De meest recente samenvattende rapportages vind je hiernaast.

Gepubliceerd door  AZ-redactie FBE 10 oktober 2019